fbpx

1. Smluvní vztah

Odesláním tohoto formuláře žádáte naši kliniku, aby Vás kontaktovala za účelem sjednání termínu vstupního vyšetření. Tím vzniká závazek naší kliniky nabízet Vám vhodné termíny vstupního vyšetření, provést toto vyšetření, sdělit jeho výsledky a v případě, že jste vhodnou dárkyní, uskutečnit všechny kroky potřebné k tomu, abyste mohla darovat vajíčka. Tento závazek trvá do dovršení 33 let Vašeho věku, nebo do výpovědi tohoto závazku.

2. Správce osobních údajů

Prague Fertility Centre s.r.o., IČO: 289 56 095, se sídlem Milady Horákové 386/63, 170 00Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 155686 jakožto správce. Kontaktovat jej můžete na emailové adrese: info@pragueivf.cz.

3. Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme Vaše údaje potřebné k poskytování zdravotnických služeb. Jedná se zejména o tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresa bydliště
 • emailová adresa
 • údaje o zdravotním stavu
 • telefonní číslo

4. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujeme za účelem:

 • poskytování zdravotních služeb
 • vykazování hrazených zdravotnických služeb
 • vyúčtování nehrazených zdravotnických služeb
 • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
 • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro jiné účely jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem, nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem a následně ještě po dobu jednoho roku.

6. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme v souladu s právními předpisy v konkrétních případech poskytnout kromě Vás také poskytovateli zdravotních služeb, orgánu veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění uvedených účelů zpracovávány kromě správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů. Vaše údaje nepředáváme do zahraničí.

7. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

 • splnění naší zákonné povinnosti (zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele)
 • splnění našich závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva je uzavřena odesláním tohoto formuláře)

8. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby. Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce, nebo opatrovníka.

9. Práva subjektu údajů

Vaším právem je:

 • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů,
 • požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování údajů,
 • získat přístup k údajům, požadovat jejich aktualizaci nebo opravu,
 • požadovat výmaz osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o oprávněnosti a správnosti zpracování osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

WeePie Cookie Allow cookie category settings icon

Nastavení souborů cookie
Níže si můžete vybrat, jaký druh cookies povolíte na tomto webu. Kliknutím na tlačítko „Uložit nastavení souborů cookie“ použijete svou volbu.

FunkčníNaše webové stránky používají funkční soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby naše webové stránky mohly fungovat.

AnalytickéNaše webové stránky používají analytické soubory cookie, aby bylo možné analyzovat naše webové stránky a optimalizovat je pro účely a.o. použitelnost.

Sociální médiaNáš web umísťuje soubory cookie sociálních médií, aby vám ukázal obsah třetích stran, jako je YouTube a FaceBook. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

ReklamníNáš web umísťuje reklamní soubory cookie, aby vám zobrazoval reklamy třetích stran na základě vašich zájmů. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše osobní údaje.

JinéNaše webové stránky umisťují soubory cookie třetích stran z jiných služeb třetích stran, které nejsou analytické, sociální sítě ani reklama.

WeePie Cookie Allow close popup modal icon